Kultura i fuzja protoplastów ziemniaka

TOMASZ KOMOŃ

Abstract

Protoplasty roślinne są szeroko wykorzystywane w badaniach funkcjonowania i organizacji komórek oraz genomów, transgenezy czy biosyntezy ważnych związków organicznych. W specjalnie stworzonych i kontrolowanych warunkach protoplasty wykazują zdolność do łączenia się (fuzji, inaczej hybrydyzacji), prowadzącej do powstania mieszańców somatycznych. W otrzymanych fuzantach występują nowe kombinacje genów jądrowych, cytoplazmatycznych czy jądrowo-cytoplazmatycznych ważnych pod względem poznawczym i aplikacyjnym. Ziemniak jest jedną z roślin uprawnych, w których hybrydyzacja somatyczna jest stosunkowo szeroko stosowana w pracach badawczych i hodowlanych. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z metodami otrzymywania protoplastów i mieszańców somatycznych ziemniaka oraz wybrane aspekty ich zastosowania we współczesnej hodowli.
Number of visits: 2116595