Herba Polonica vol. 53 No. 1 (2007)

Experimental Papers

JÁN STANO, KAROL MIČIETA, DANIEL GRANČAI, VÍŤAZOSLAVA BLANÁRIKOVÁ

Presentation of β-galactosidase activity secreted by plant cells

BOGDAN KĘDZIA, TERESA BOBKIEWICZ-KOZŁOWSKA, MIROSŁAWA FURMANOWA, PRZEMYSŁAW MIKOŁAJCZAK, ELŻBIETA HOŁDERNA-KĘDZIA, IRENA OKULICZ-KOZARYN,JOANNA WÓJCIK, JOANNA GUZEWSKA, WALDEMAR BUCHWALD, ALINA MŚCISZ, PRZEMYSŁAW M. MROZIKIEWICZ

Studies on the biological properties of extracts from Centella asiatica (L.) Urban herb

IVANKA STOILOVA, MICHELE WILKER, ALBENA STOYANOVA, ALBERT KRASTANOV, VESELIN STANCHEV

Antioxidant activity of extract from elder flower (Sambucus nigra L.)

ANNA KRAJEWSKA-PATAN, MIROSŁAWA FURMANOWA, MARIOLA DREGER, MAŁGORZATA GÓRSKA-PAUKSZTA, ANNA ŁOWICKA, ALINA MŚCISZ, SEBASTIAN MIELCAREK, MAREK BARANIAK, WALDEMAR BUCHWALD, PRZEMYSŁAW M. MROZIKIEWICZ

Enhancing the biosynthesis of salidroside by biotransformation of p-tyrosol in callus culture of Rhodiola rosea L.

Review articles

WALDEMAR BUCHWALD, JERZY ZIELIŃSKI, ALINA MŚCISZ, ARTUR ADAMCZAK, PRZEMYSŁAW M. MROZIKIEWICZ

Aktualny stan i perspektywy badań róż owocowych

Chronicle

Number of visits: 2073884